Gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

Cookies

Op MijnOnlineIDentiteit.nl vind je functionele, analytische en advertising cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van MijnOnlineIDentiteit.nl. Advertising cookies houden bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet. Adverteerders en derde partijen kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inhoud website
De standpunten en meningen op deze website, zijn de mening van Mijn Online IDentiteit of van individuele gastbloggers, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die wij vermelden.

Wij proberen alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Wij hebben geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Indien u van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van uw of van uw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeldt, stuur ons dan een reactie via ons contactformulier. Dan kunnen wij dit aanpassen.

Waar Mijn Online IDentiteit de mogelijkheid aan bezoekers biedt om vragen te stellen betreft dit een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Mijn Online IDentiteit houdt zich het recht voor vragen niet te beantwoorden. In ieder geval worden deze vragen beantwoordt op basis van door bezoeker aangeleverde informatie. Mijn Online IDentiteit kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Mijn Online IDentiteit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige op basis van deze vragen genomen (juridische-) handelingen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De (auteurs-en intellectuele)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Mijn Online IDentiteit of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mijn Online IDentiteit.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer van Mijn Online IDentiteit is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Privacybeleid

Persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met de door jouw geregistreerde gegevens om. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwd.

Mijn Online IDentiteit verstrekt de verzamelde gegevens NIET aan derden tenzij in de volgende gevallen:

– Indien Mijn Online IDentiteit in alle redelijkheid van mening is dat zij daartoe op grond van relevante wet- of regelgeving verplicht is.
– Mijn Online IDentiteit door een reorganisatie gedwongen wordt haar activiteiten in een andere (rechts-) persoon voort te zetten.
– U hiervoor zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook kunt via ons contactformulier aangeven om uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan om de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen in verklaringen

De gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in de voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig de disclaimer en het privacybeleid te raadplegen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u gegevens uit ons bestand laten verwijderen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Wij wensen u veel leesplezier op Mijn Online IDentiteit.

Volg ons op social media voor de laatste tips