© Copyright 2019 Mijn Online IDentiteit

Op de gehele inhoud “de instructie”/ “het doe het zelf pakket”, waaronder inbegrepen alle teksten en afbeeldingen, berusten auteursrechten. Voor de samenstelling hiervan hebben wij tijd en moeite geïnvesteerd. Daarom behouden wij ons uitdrukkelijk onze auteursrechten op deze inhoud.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Online IDentiteit.

Wanneer deze voorwaarden niet worden gerespecteerd zullen wij moeten overgaan tot het beschermen van onze auteursrechten. Wij zullen in dat geval een volledige vergoeding van de schade vorderen en van de kosten die wij daarbij hebben moeten maken.

Richtlijnen
Alle informatie in “de instructie”/ “het doe het zelf pakket” is bedoeld als richtlijn bij het samenstellen en indienen van een verwijderingsverzoek. Procedures kunnen per website, hostingpartij of zoekmachine verschillen en dienen dus aanpast te worden. Het is daarom belangrijk om altijd de procedure en richtlijnen van de betreffende partij te volgen. Uiteraard geeft het gebruik van “de instructie”/ “het doe het zelf pakket” GEEN garantie dat het verwijderingsverzoek wordt gehonoreerd door de ontvangende partij zoals een website, hostingspartij of zoekmachine. Deze beslissing wordt genomen door de betreffende partij.

Voor informatie of richtlijnen die nochtans onvolledig of onjuist zijn opgenomen en schade voortvloeiend uit onjuistheden aanvaardt Mijn Online IDentiteit geen enkele aansprakelijkheid.

Let op: “de instructie”/ “het doe het zelf pakket” is een te downloaden PDF bestand. Vanwege de aard van dit product is het niet retourneerbaar en heb je geen recht op bedenktijd.

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet. Facilisi quam.

Investeer nu in crypto als Ethereum, Bitcoin en vele andere op de grootste crypto exchange van Nederland

Automatisch geld verdienen met jouw cryptomunten?

Leer meer over het ontvangen van rente op je crypto via een van de onderstaande aanbieders: